Haalbaarheid

Bij een project zijn diverse partijen betrokken die elk hun eigen wensen en belangen hebben. DLH houdt er bij het schatten van de haalbaarheid van een project rekening mee dat niet alleen het budget bepalend is voor de uitwerking.