Nieuwe toekomst voor Oude Ambachtsschool

22 december 2006

SWZ koopt De Oude Ambachtschool aan de Mimosastraat

Na jarenlange onduidelijkheid wat de toekomst De Oude Ambachtschool zou brengen, is de kogel nu door de kerk. Woningstichting SWZ heeft de school aangekocht. De wens is om op de begane grond, in samenspraak met Vereniging Doas, atelierruimten, werkplaatsen en theater/muziekruimten te creëren. Daarnaast komen volgens de huidige ideeën op de eerste, tweede en derde verdieping atelier- en starterswoningen.

Ateliers en woningen 

Het tekort van SWZ op het totale initiatief wordt geschat op 2,5 miljoen euro. SWZ is op zoek naar dekking van 1 miljoen door middel van allerlei subsidies, bijvoorbeeld bij de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Bij het berekenen van alle kosten (de exploitatie) is uitgegaan van atelierruimten (door Doas zelf in te delen) op de begane grond, 23 atelierwoningen op de eerste verdieping en 33 starterswoningen op de bovenste verdiepingen. Het idee is om ook de grond behorend bij de school aan de kant van de Mimosastraat te bebouwen. Voor de werkzaamheden moeten nog diverse procedures worden doorlopen. Na de afronding van een haalbaarheids¬onderzoek wordt hiermee gestart.

Monument

SWZ wil het gehele gebouw restaureren. Het bijbouwen gebeurt met behoud van en waardering voor het huidige gebouw. SWZ doet dat in nauw overleg met de afdeling Monumentenzorg van de gemeente, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist, Culturele Broedplaats Doas en de omwonenden. Bij het (ver)bouwen streeft SWZ ernaar om duurzame materialen en energiebronnen toe te passen. Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek in april/mei 2007 wordt duidelijk of het programma haalbaar is. Na die periode wordt de rest van Zwolle inhoudelijk betrokken.

Culturele Broedplaats

Doas is voor SWZ een goede gesprekspartner wat betreft de wensen en eisen van de kunstenaars. De Culturele Broedplaats biedt de mogelijkheid om diverse disciplines elkaar te laten versterken. De kunst is zeer divers en hier moeten de ateliers op afgestemd worden. Te denken valt aan schilderkunst / tekenkunst, meubelwerkplaatsen / houtbewerking, beeldhouwen/ruimtelijke vormgeving, metaal & smederij, automobielverduurzaming, grafische vormgeving, theater en muziek, architectuur & vormgeving en fotografie. Het onderzoek dat Doas laat uitvoeren naar de haalbaarheid van de locatie is medegefinancierd door de gemeente Zwolle en SWZ.

Geschiedenis school

De Oude Ambachtschool werd in 1934 opgeleverd door Willem Schots in opdracht van het Ministerie van Onderwijs. In de jaren daarna hebben vele leerlingen door de school gelopen, totdat in 1985 de LTS het gebouw verlaat. Het gebouw heeft twee jaar leeg gestaan en daarna is het gekraakt door het beheerscollectief De Oude Ambachtschool. Dit collectief heeft zich nu verenigd in een vereniging en stichting Doas (De Oude AmbachtSchool). De doelstelling van de stichting is het gebouw behouden. Dit heeft in 1998 geleid tot het toekennen van de status van Rijksmonument aan De Oude Ambachtschool. Meer info over de historie van het pand is te vinden op www.doas.nl.

Oude Ambachtsschool