Voormalige Ambachtsschool

DLH Onwikkeling ontwikkelt niet alleen voor eigen rekening en risico. Wij gaan voor projecten samenwerkingsverbanden aan en werken eveneens in opdracht van derden. 

Opdrachtgever: Woningstichting SWZ
Architect: Henket & partners architecten 

Voor SWZ heeft DLH de voormalige Ambachtsschool aan de Mimosastraat herontwikkeld. Dit Rijksmonument werd reeds jaren gebruikt door DOAS een kunstenaarsplatform. Na de oplevering zijn zij geherhuisvesd worden op de beneden verdieping. Daarboven zijn 35 “artlofts” gerealiseerd. Uit de naam blijkt dat het gaat om lofts. Hiervoor is gekozen om de indeling van de voormalige school zoveel mogelijk te behouden. Het bijzondere karakter van de school blijft hierdoor bestaan. Voor het project is in totaal € 3.000.000,-- subsidie verkregen bij de gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en de Rijksoverheid.

Status: opgeleverd najaar 2010.

Website

Toon afbeeldingen

Voormalige Ambachtsschool