Oplevering Mooivechte 1

Eind juli zijn de appartementen in Mooivechte I opgevelerd. Dit najaar zal Mooivechte II ook gereed zijn. Foto’s volgen.