Betrokken visie

Publiek

DLH ontwikkelt gebouwen voor mensen. Bepalend voor het vastgoedproject is dat wij rekening houden met de wensen van de uiteindelijke bewoners of mensen die er komen te werken. Met deze achterliggende gedachte gaan wij veelal partnerships aan met partijen die hier actief aan bij kunnen dragen.

Locatie

Een gebouw staat nooit op zichzelf maar is onderdeel van een stedelijk landschap of buitengebied. DLH houdt hier rekening mee. Met onze kennis en ervaring staan wij garant voor de succesvolle ontwikkeling van architectuur die op de omgeving aansluit, zoals Wipstrikpark en winkelcentrum Zwolle-Zuid.

Innovatie

Omdat ontwikkelen verder gaat dan herhalen wat bewezen is, proberen wij bij elk project nieuwe wegen te bewandelen. Dit vertaalt zich naar innovaties op gebied van architectuur, materiaalgebruik, functionaliteit en duurzaamheid. Hierbij wordt de kwaliteit van morgen als uitgangspunt genomen.

Haalbaarheid

Bij een project zijn diverse partijen betrokken die elk hun eigen wensen en belangen hebben. DLH houdt er bij het schatten van de haalbaarheid van een project rekening mee dat niet alleen het budget bepalend is voor de uitwerking.