PRIVACYVERKLARING DLH ONTWIKKELING UPDATE GELDIG PER 25 MEI 2018

Uw privacy is voor DLH Ontwikkeling Zwolle van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat we deze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij DLH Ontwikkeling doen met informatie die we van u hebben. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Anja Esveldt a.esveldt@dlhgroep.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van één van de diensten DLH Ontwikkeling, ontvangen wij de volgende informatie van u:

  • Naam, adres en woonplaats (zgn. NAW-gegevens)
  • Telefoonnummer en e-mailadres
  • Geslacht en geboortedatum (wanneer u dit ingevuld heeft)
  • IP-adres

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom. Dit leest u hieronder. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is in de afspraak die we met u gemaakt hebben of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Inschrijven

Wanneer u zich inschrijft als belangstellende voor onze projecten, hetzij op onze eigen website of op een van onze projectwebsites, bewaren wij deze informatie zolang uw vraagstelling open blijft en tot 12 maanden hierna. Zo weten wij dat wij u ook mogen informeren over de voortgang van een project. Is een project volledig verkocht dan zullen wij u vragen of u voor toekomstige projecten ingeschreven wilt blijven staan. U geeft ons dan toestemming uw gegevens te bewaren. U kunt uiteraard te alle tijden aangeven dat wij uw inschrijvingen moeten verwijderen. Dat kunt u kenbaar maken via a.esveldt@dlhgroep.nl of info@dlhgroep.nl. Hier kunt u ook opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.

Met het contactformulier op deze website kunt u ons vragen stellen of suggesties doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze gegevens bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie gemakkelijk terugvinden.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij zullen u informeren als wij uw informatie gaan delen. Dit kan bijvoorbeeld een notariskantoor zijn of een makelaar die een opdracht tot verkoop/verhuur heeft gekregen van ons. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan verzoeken wij u dat aan ons door te geven.

Cookies

De website van DLH Ontwikkeling maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties in onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website bezoeken en waar de interesse van projecten vandaag komt. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google zorgt ervoor dat via uw IP-adres niet te achterhalen is van wie dit adres is.

Stijlgenoten

Het bedrijf Stijlgenoten analyseert voor ons maandelijks het websitegedrag van onze bezoekers. Zij gebruiken hiervoor de gegevens van Google Analytics. Stijlgenoten anonimiseert deze gegevens, zodat niet te achterhalen is welke personen bedoeld worden in de analyse.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer wij onze dienstverlening wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Drie jaar na uw laatste contact met ons worden uw gegevens automatisch omgezet, zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar u als persoon.

U heeft de volgende rechten:

  • U mag ons vragen uitleg te geven over welke gegevens we van u hebben en waarom;
  • U mag te allen tijde uw precieze persoonsgegevens opvragen, aan (laten) passen of (laten) verwijderen;
  • U mag uw toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken;
  • U mag uw gegevens laten anonimiseren of zodanig verwijderen dat het niet meer herleidbaar is tot u als persoon;
  • U mag bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens zoals: het volgen van uw bezoek op onze website (tracking via Cookies).

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is te bereiken via telefoonnummer 088-1805250.